Девиз на Стажант с кауза

Мога да променя света!

Промяната започва от мен и от теб, не мислиш ли?

Разпространи социална инициатива сред колегите


Инициирай засаждане на фирмена гора


Рециклирайте хартия

Участващи компании


КСО новини от България

Стажантски позиции

Партньори